هیأت مدیره سازمان

هیأت مدیره سازمان

با توجه به جایگاه خاص هیات مدیره در ارکان سازمان که با حضور افراد کارشناس و با تجربه تلاش خود را برای اتخاذ تدابیر لازم جهت هدایت ، تقویت و انتظام سازمان به کار می گیرد و به استناد ماده 14 و 18 اساسنامه هیات مدیره سازمان حداقل هفته ای یکبار جلسه تشکیل می دهد و اعضای آن 4 نفر می باشد :


1- عیوض ذاکری معاونت شهرداری الوند به عنوان رییس هیات مدیره

2- علی بغدادی معاونت فرمانداری شهرستان البرز به عنوان عضو اصلی 

3- رضا شکور مدیر عامل سازمان آتش نشانی به عنوان عضو اصلی

4- سید عبدالله موسوی شالی رئیس بخشداری مرکزی البرز به عنوان عضو علی البدل