اسامی اعضای سازمان

اسامی اعضای سازمان

مدیر عامل و پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهر الوند:

1- رضا شکور به عنوان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی و مدیریت بار و مسافر شهرداری الوند از مورخ 25/08/1394 از سوی شهردار و رییس شورای سازمان به این سمت منصوب گردیدند .

2- محسن میرزایی به عنوان قائم مقام سازمان 

3- افشین مرادی بعنوان معاونت اداری ، مالی سازمان

4- محمدتقی مومنی به عنوان معاونت اداری

5- پرویز علی نیا  به عنوان مسئول حراست سازمان

6- مهدی نصرتی به عنوان مسئول درآمد

7- رضا همتی به عنوان مسئول بازرسی اتوبوسرانی

8- طلال مملکت دوست به عنوان  دفتردار مدیرعامل و بخش خصوصی

9- اسداله رضایی به عنوان مسئول واحد تأسیسات،آزمایشگاه آنالیز روغن و روابط عمومی سازمان

10- علی رضایی به عنوان  کارپرداز سازمان  

11- محمد تقی مومنی به عنوان مسئول اداری، کارگزینی و  انبار سازمان

12- سعید شکور به عنوان متصدی تاکسیرانی و انفورماتیک سازمان

13- احمد علیپور به عنوان متصدی بازرسی 

14- غلامعلی گلیچ به عنوان مسئول واحد تاکسیرانی ، امور آژانسها و تاکسی بار

15- بهبود درویشوند به عنوان نگهبان پارکینگ سازمان

16- اصغر عباسی به عنوان نگهبان پارکینگ سازمان

17- یوسف محمدی به عنوان متصدی کارواش سازمان

18- بیوک عبادی نیروی خدماتی و سرایدار سازمان


 

 


 روابط عمومی سازمان