اخبار

اخبار
سه شنبه 14 فروردين 1397
دیدار نوروزی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با معاونین . همکاران ستادی
در دیدار نوروزی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با معاونین . همکاران ستادی
 ایشان ضمن تبریک سال جدید . تاکید جدی بر سرلوحه قرار دادن شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی در تمامی امورات سازمان و تامین ملزومات اداری و لجستیکی . و مصرفی مورد نیاز سازمان و ناوگان حمل و نقل شهری از کالاهای ایرانی و پرهیز از تامین ملزومات خارجی در صورت وجود مشابه داخلی.
دوشنبه 28 اسفند 1396
آغاز اجرای عملیات خط کشی ترافیکی خیابانها و معابر
آغاز اجرای عملیات خط کشی ترافیکی خیابانها و معابر. بلوارها.ومیادین سطح شهر الوند به جهت ایمنی و زیباسازی مناظر شهری و روان سازی ترافیک به توسط  سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند
دوشنبه 28 اسفند 1396
طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیردر 11تقاطع شهر
طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیردر 11تقاطع  همسطح و میادین اصلی شهر الوند  توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند اجرا گردید
يكشنبه 27 اسفند 1396
دیدار مدیرعامل سازمان با مهندس جوادی شهردار الوند به مناسبت روز شهردار
دیدار مدیرعامل و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با جوادی شهردار الوند به مناسبت روز شهردار