اخبار

افزایش 20 درصد نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی

·         افزایش 20 درصد نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در پی افزایش هزینه های جاری خودرو های عمومی و بنا به در خواست رانندگان محترم و برابر مصوبه شورای اسلامی شهر الوند

 

 افزایش 20 درصد نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در پی افزایش هزینه های جاری خودرو های عمومی و بنا به در خواست رانندگان محترم و برابر مصوبه شورای اسلامی شهر الوند نرخ کرایه تاکسی ها و اتوبوس ها از مورخه  05/04/98 بالغ بر 20 درصد افزایش یافت شایان ذکر است به منظور سهولت در اعمال کرایه های جدید نرخ نامه مذبور در خودرو های عمومی نصب گردید.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند
سه شنبه 4 تير 1398
05:25:40