اخبار

طرح ملی کنترل فشار خون

با مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند و شبکه بهداشت شهرستان پایگاه سیار طرح ملی کنترل فشار خون جهت رفاه حال شهروندان و سالخوردگان در سطح شهر با اختصاص یک دستگاه اتوبوس اجرا خواهد شد.


با مشارکت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند و شبکه بهداشت شهرستان پایگاه سیار طرح ملی کنترل فشار خون جهت رفاه حال شهروندان و سالخوردگان در سطح شهر با اختصاص یک دستگاه اتوبوس اجرا خواهد شد.متعاقبا مکان استقرار اتوبوس پایگاه سیار شهروندان محترم اطلاع رسانی می گردد.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند


 

 

شنبه 25 خرداد 1398
05:10:45