اخبار

جناب آقای رضا شکور
• جناب آقای رضا شکور
انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرستی شهرداری الوند تبریک عرض نموده و آرزوی سربلندی و موفقیت را داریم .
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند


شنبه 18 خرداد 1398
05:51:02