اخبار

خط کشی و رنگ آمیزی
• با تلاش شبانه روزی اجرای عملیات خط کشی ادامه بلوار جدید الحداث آزادگان هم اکنون در حال اجرا می باشد.
•خط کشی و رنگ آمیزی محل های عابر پیاده در تقاطع ها و مسیر تردد به منظور تامین ایمنی عابرین و زیبا سازی و استقبال از سال نو توسط سازمان حمل و نقل


چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
05:28:45