اخبار

لاستیک به نرخ دولتی خطوط اتوبوسرانی
با پیگیریهای رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری الوند صبح امروز تعداد 123 حلقه لاستیک به نرخ دولتی (قیمت کارخانه) و با اعتبار 1.700.000.000ریال بین بهره برداران خطوط اتوبوسرانی الوند توزیع گردید.

چهارشنبه 12 دي 1397
09:42:15