اخبار

آیین تکریم و معارفه رییس سازمان حمل و نقل الوند
طی حکمی از جانب جعفر جوادی شهردار الوند مهندس مجید معروفی بعنوان سرپرست سازمان حمل ونقل شهرداری الوند منصوب گردید
پنجشنبه 24 آبان 1397
07:30:26