اخبار

جلسه کمیسیون بررسی جامع حمل و نقل شهر الوند
جلسه کمیسیون بررسی جامع حمل و نقل شهر الوند با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم و مدیریت و رئیس هیات مدیره سازمان...جلسه کمیسیون بررسی جامع حمل و نقل شهر الوند با حضور ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم و مدیریت و رئیس هیات مدیره سازمان و کارشناسان سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با موضوع بررسی و اجرای پروژه های اصلاح هندسی معابر شهری و ایجاد شهرک ترافیکی در مجموعه ورزشگاه امام علی (ع) تشکیل گردید

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند

جمعه 11 آبان 1397
06:19:44