اخبار

عملیات اجرایی ترافیکی
امروز صورت گرفت:
حضور رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و معاونت خدمات شهری شهرداری به همراه کارشناسان مربوطه در جهت بررسی میدانی احداث دور برگردان در تقاطع بلوارمعلم -کوچه شهید علیزاده و جابجایی نیوجرسی های موجود با هدف افزایش دید رانندگان همچنین ایجاد دور برگردان در بلوار سهروردی حدفاصل میدان لاله به منظور کاهش ترافیک ورودی به میدان لاله و جلوگیری از انسداد مسیر ناشی از ترافیک ساعات پیک.


جمعه 27 مهر 1397
06:24:06