اخبار

دیدار نوروزی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با معاونین . همکاران ستادی
در دیدار نوروزی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با معاونین . همکاران ستادی
 ایشان ضمن تبریک سال جدید . تاکید جدی بر سرلوحه قرار دادن شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی در تمامی امورات سازمان و تامین ملزومات اداری و لجستیکی . و مصرفی مورد نیاز سازمان و ناوگان حمل و نقل شهری از کالاهای ایرانی و پرهیز از تامین ملزومات خارجی در صورت وجود مشابه داخلی.


در دیدار نوروزی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با معاونین . همکاران ستادی
 ایشان ضمن تبریک سال جدید . تاکید جدی بر سرلوحه قرار دادن شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی در تمامی امورات سازمان و تامین ملزومات اداری و لجستیکی . و مصرفی مورد نیاز سازمان و ناوگان حمل و نقل شهری از کالاهای ایرانی و پرهیز از تامین ملزومات خارجی در صورت وجود مشابه داخلی.
همچنین رعایت قوانین و مقررات موجود در جهت رفاه حال همشهریان و ارباب رجوع همراه با حفظ شان مراجعین خدمات گیرندگان عمومی از خدمات حمل و نقل عمومی و رعایت قانون . اخلاق . و وجدان کاری در مجموعه سازمان از سوی تمامی همکاران در جهت تامین رضایت حداکثری جامعه هدف (شهروندان)از عملکرد و خدمات سازمان.
با توجه به ضرورت حمایت از کسب و کار محلی  به معیشت عوارض دهندگان و کسبه مستقر در محدوده خدماتی سازمان مقرر شد در صورت وجود کالای مشابه با استانداردهای مورد نظر سازمان در شهر الوند الویت تامین با شهر الوند بوده ودر صورت نبود از سایر شهرها از قبیل قزوین و تهران اقدام گردد

سه شنبه 14 فروردين 1397
06:32:04