اخبار

دیدار مدیرعامل سازمان با مهندس جوادی شهردار الوند به مناسبت روز شهردار
دیدار مدیرعامل و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند با جوادی شهردار الوند به مناسبت روز شهردار
شهردار الوند در دیدار با مدیرعامل و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند بر ارایه خدمات مطلوب به شهروندان در ایام نوروز تأکید کرد.شهردار الوند در دیدار با مدیرعامل و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند: در ارایه خدمت به شهروندان همیشه باید از خواسته های آنان جلوتر باشیم.

يكشنبه 27 اسفند 1396
05:19:14