اخبار

جلوه های بصری و آراستگی مبلمان شهری
با فرارسیدن ایام آغازین سال جدید و در راستای ایجاد جلوه های بصری و آراستگی مبلمان شهری . اقدام مناسب در جهت رنگ آمیزی جداول .خیابانها و معابر اصلی به جهت بهبود در عبور و مرورو نصب جدا کننده های مسیر  در محدود هایی که پارک خودرو غیر مجاز است توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند در سطح شهر در حال اجرا میباشد.


شنبه 26 اسفند 1396
05:10:28